1. Overeenkomst bestelling/betaling

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.boer10foodservice.nl of akkoord te zijn gegaan met een overeenkomst/offerte accepteert u het aanbod van Boer10 Freelance Kok en gaat u een overeenkomst aan met Boer10 Freelance Kok. Boer10 Freelance Kok zorgt ervoor dat de bestelling zo goed mogelijk op het aangegeven moment wordt bezorgd.

1.2 Indien een klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Boer10 Freelance Kok in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 50%
5 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25%

1.3. In het kader van deze overeenkomst worden er door Boer10 Freelance Kok persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.4 Boer10 Freelance Kok zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

  1. Levering

2.1. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling op het gewenste tijdstip op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet altijd gehaald kan worden.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Gelet de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door Boer10 Freelance Kok, te herroepen.